Новини

Първата среща по проекта Coach4U се проведе в Лондон, Великобритания, на 6 и 7 февруари 2014 г. На нея бяха представени същността и целите на проекта, както и партньорите от страните-участници. Бяха обсъдени съдържанието на проекта и планът за осъществяването на качествен контрол 

Български