въздействие

Резултатите от проекта предвиждат:

  • Ефективно сътрудничество и обсъждане на добрите практики при обучението на възрастни в партньорските организации и на Европейско ниво;
  • Задълбочено разглеждане на специфични коучинг умения и тяхното приложение в контекста на обучението на възрастни;
  • Задълбочено и многоизмерно разглеждане на стратегиите за личностно осъществяване.
Български